Zapraszam na trzeci odcinek z serii wpisów “Agnes in Deutschland”.
Dziś Agnes dzwoni do urzędu, aby dowiedzieć się, jak wygląda proces zameldowania w Niemczech.

Jeśli chcesz wiedzieć, kim jest nasza bohaterka, zapraszam Cię do przeczytania pierwszego wpisu, w którym Agnes przedstawia się i mówi, co robi w Niemczech.

Agnes in Deutschland

Zadanie Agnes na dziś – zameldowanie

Po przyjeździe do Niemiec na pobyt stały należy się zameldować we właściwym urzędzie meldunkowym w ciągu 7 lub 14 dni od przyjazdu. Każdy kraj związkowy ma swój osobny urząd, inne przepisy meldunkowe, jak również inne formularze zgłoszeniowe (przykładowe nazwy to Anmeldeformular, Meldeschein, Anmeldevordruck).

Agnes najpierw dzwoni do urzędu, by dowiedzieć się, czego dokładnie potrzebuje do zameldowania.

Jak rozmawiać z urzędnikiem w sprawie zameldowania w Niemczech? 

🔴 Guten Tag! Hier spricht Agnes Nowak.
🟡 Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen?

🔴 Ich bin vor kurzem nach Deutschland umgezogen und möchte mich anmelden. Kann ich das telefonisch oder online machen?
🟡 Sie können sich nur vor Ort persönlich anmelden. Alternativ können Sie sich von einer anderen Person vertreten lassen, dazu wird aber eine schriftliche Vollmacht benötigt, die zur Anmeldung ermächtigt.

🔴 Alles klar. Und welche Unterlagen muss ich vorbereiten?
🟡 Bitte bringen Sie einen Identitätsnachweis (einen gültigen Personalausweis oder Pass), eine Wohnungsgeberbestätigung im Original sowie ein ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldeformular (Sie finden es auf unserer Webseite) mit.

🔴 Wie hoch sind die Gebühren für die Anmeldung?
🟡 Es gibt keine Gebühren.

🔴 Wie lange muss ich auf die Anmeldung warten?
🟡 Anmeldungen können in aller Regel sofort abschließend bearbeitet werden.

🔴 Vielen Dank für alle Informationen!
🟡 Sehr gerne. Einen schönen Tag noch!

Sprawdź, czy dobrze zrozumiał*ś rozmowę:

🔴 Guten Tag! Hier spricht Agnes Nowak. [Dzień dobry. Z tej strony Agnieszka Nowak.]
🟡 Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen? [Dzień dobry. W czym mogę pomóc?]

🔴 Ich bin vor kurzem nach Deutschland umgezogen und möchte mich anmelden. Kann ich das telefonisch oder online machen?
[Niedawno przeprowadziłam się do Niemiec i chciałabym się zameldować. Czy mogę to zrobić przez telefon lub online?]
🟡 Sie können sich nur vor Ort persönlich anmelden. Alternativ können Sie sich von einer anderen Person vertreten lassen, dazu wird aber eine schriftliche Vollmacht benötigt, die zur Anmeldung ermächtigt.
[Zameldować można się tylko osobiście. Ewentualnie może Pani poprosić inną osobę, aby Panią reprezentowała, ale wymaga to pisemnego pełnomocnictwa, które upoważnia do zameldowania.]

🔴 Alles klar. Und welche Unterlagen muss ich vorbereiten? [Rozumiem. A jakie dokumenty muszę przygotować?]
🟡 Bitte bringen Sie einen Identitätsnachweis (einen gültigen Personalausweis oder Pass), eine Wohnungsgeberbestätigung im Original sowie ein ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldeformular (Sie finden es auf unserer Webseite) mit.
[Proszę o przyniesienie dowodu tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport), oryginał potwierdzenia od wynajmującego oraz wypełniony i podpisany formularz meldunkowy (znajdzie go Pani na naszej stronie internetowej).]

🔴 Wie hoch sind die Gebühren für die Anmeldung? [Jakie są opłaty meldunkowe?]
🟡 Es gibt keine Gebühren. [Nie ma żadnych opłat.]

🔴 Wie lange muss ich auf die Anmeldung warten? [Jak długo muszę czekać na zameldowanie?]
🟡 Anmeldungen können in aller Regel sofort abschließend bearbeitet werden. [Meldunek zwykle odbywa się  natychmiast.]

🔴 Vielen Dank für alle Informationen! [Dziękuję za wszystkie informacje!]
🟡
Sehr gerne. Einen schönen Tag noch! [Proszę bardzo. Miłego dnia!]

Przydatne słówka

Zapamiętaj słówka, które na pewno będą Ci potrzebne, gdy będziesz się meldować w Niemczech:

anmelden – meldować się
die Vollmacht – pełnomocnictwo
der Ausweis – dowód tożsamości
der Personalausweis – dowód osobisty
der Pass – paszport
das Anmeldeformular – formularz meldunkowy

die Wohnungsgeberbestätigung – dodatkowe zaświadczenie od właściciela mieszkania, potwierdzające nasze zameldowanie pod danym adresem

die Gebühren für die Anmeldung – opłaty meldunkowe

Mam nadzieję, że ten wpis pomoże Ci bez stresu złożyć dokumenty niezbędne do zameldowania w Niemczech. Jeśli masz pytania, to śmiało napisz je w komentarzu.

Bis zum nächsten Mal!

Zobacz też wpis: