Promocja
50%

100 najczęściej używanych czasowników w języku niemieckim

9.95 z VAT

Co zawiera zestaw? 100 najczęściej używanych czasowników wraz z tłumaczeniem oraz 3 przykładowymi zdaniami na użycie danego czasownika. Pierwszy przykład to zdanie oznajmujące, drugi to pytanie lub rozkaz, a trzeci to zdanie w czasie przeszłym. Przykładowe zdania są związane z życiem codziennym, po to żebyś ucząc się ich, łatwo znalazł dla nich zastosowanie. Ponadto niektóre czasowniki mają więcej niż jedno znaczenie, kiedy je tłumaczymy na polski i również to zostało uwzględnione w tworzeniu przykładów.

Otrzymujesz od nas:

  • zestaw Quizlet do nauki online
  • zestaw w pliku PDF z myślą o tym, że niektórzy lepiej uczą się z materiałów wydrukowanych.
    Zachęcamy oczywiście do korzystania z obu zestawów, bo ich połączenie będzie najefektywniejsze.