Przed nami kolejny odcinek z serii wpisów “Agnes in Deutschland”.

Agnes nie czuje się dzisiaj dobrze. Chce umówić się na wizytę u lekarza. Dzwoni do przychodni lekarskiej.

Jeśli jeszcze nie wiesz, kim jest nasza bohaterka, zapraszam Cię do przeczytania pierwszego wpisu, w którym Agnes przedstawia się i mówi, co robi w Niemczech.

Agnes in Deutschland

Zobacz przykładowy dialog po niemiecku:

 

🟢 Praxis Dr. Schmidt, guten Tag!

🟡 Guten Tag! Mein Name ist Agnes Nowak. Ich möchte gerne einen Termin beim Doktor Schmidt vereinbaren.

🟢 Waren Sie schon mal bei uns?

🟡 Ja, ich war bei Ihnen vor einem Monat.

🟢 Wann passt es Ihnen besser: am Vormittag oder am Nachmittag?

🟡 Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, morgen um 9 Uhr zu kommen.

🟢 Nein, dieser Termin ist schon besetzt.

🟡 Und etwas später?

🟢 Sie können um 12.00 Uhr kommen. Passt es Ihnen?

🟡 Ja, es passt mir sehr gut. Danke!

🟢 Wiederholen Sie bitte nochmal Ihren Nachnamen, ich muss es aufschreiben!

🟡 Nowak.

🟢 Danke, Frau Nowak. Vergessen Sie bitte Ihre Versicherungskarte nicht!

🟡 Alles klar. Vielen Dank.

🟢 Dann bis morgen.

🟡 Bis morgen.

Sprawdź, czy dobrze zrozumiał*ś rozmowę:

🟢 Praxis Dr. Schmidt, guten Tag!
🟡 Guten Tag! Mein Name ist Agnes Nowak. Ich möchte gerne einen Termin beim Doktor Schmidt vereinbaren. [Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Nowak. Chciałabym umówić się na wizytę do doktora Schmidta.]

🟢 Waren Sie schon mal bei uns? [Była już Pani u nas wcześniej?]
🟡 Ja, ich war bei Ihnen vor einem Monat. [Tak, byłam u Państwa miesiąc temu.]

🟢 Wann passt es Ihnen besser: am Vormittag oder am Nachmittag? [Jaki termin Pani odpowiada: rano czy po południu?]
🟡 Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, morgen um 9 Uhr zu kommen? [Chciałabym się dowiedzieć, czy można umówić się jutro na 9 rano?]

🟢 Nein, dieser Termin ist schon besetzt. [Nie, ten termin jest już zajęty.]
🟡 Und etwas später? [A trochę później?]

🟢 Sie können um 12.00 Uhr kommen. Passt es Ihnen? [Może Pani przyjść o godz.12.00. Pasuje Pani?]
🟡 Ja, es passt mir sehr gut. Danke! [Tak, bardzo mi pasuje. Dziękuję!]

🟢  Wiederholen Sie bitte nochmal Ihren Nachnamen, ich muss es aufschreiben! [Proszę powtórzyć swoje nazwisko jeszcze raz, muszę je zapisać!]
🟡 Nowak.

🟢 Danke, Frau Nowak. Vergessen Sie bitte Ihre Versicherungskarte nicht! [Dziękuję Pani Nowak. Proszę nie zapomnieć karty ubezpieczeniowej!]

🟡 Alles klar. Vielen Dank. [Wszystko jasne. Bardzo dziękuję.]
🟢 Dann bis morgen. [Do jutra.]

 

Przydatne słówka i zwroty

Zapamiętaj słówka i zwroty, które mogą okazać się przydatne podczas umawiania wizyty do lekarza.

Ich möchte gerne einen Termin beim (…) vereinbaren. – Chciałabym umówić się na wizytę do (…).
Dieser Termin ist schon besetzt.
– Ten termin jest już zajęty.
Ich würde gerne wissen, ob… –  Chciałabym się dowiedzieć, czy…
Wiederholen bitte nochmal (…). – Proszę powtózyć ponownie (…).

Zobacz też wpis: